top of page

Polityka prywatności firmy Team Wiking Transport

Polityka prywatności to dokument wymagany przez prawo dla każdego podmiotu, który zbiera dane osobowe na temat odwiedzających witrynę. Treść polityki prywatności powinna zostać dostosowana do lokalnych uwarunkowań prawnych i zawierać informacje na temat stosowanych działań ochrony danych osobowych użytkowników.

Wprowadzenie
Firma Team Wiking Transport zobowiązuje się do ochrony danych, które zostały zebrane na temat jej użytkowników. W niniejszej polityce określono szczegóły zbierania, używania i ochrony danych osobowych otrzymywanych od osób odwiedzających stronę. Wejście na witrynę i korzystanie z usług jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zasady wykorzystywania plików cookie przez firmę.
Zbieranie danych
Firma Team Wiking Transport gromadzi minimalną ilość danych osobowych niezbędnych do ulepszenia jej witryny i świadczonych przez nią usług. Dane zbierane przez firmę obejmują informacje przekazane podczas użytkowania witryny internetowej i korzystania z usług firmy.

Wykorzystanie informacji
Firma Team Wiking Transport może wykorzystywać dane osobowe zebrane za pośrednictwem swojej witryny do celów określonych w niniejszej polityce. Dane osobowe przetwarzane z jakiegokolwiek powodu nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu.
Firma podejmie uzasadnione starania, aby zapobiec utracie lub niepoprawnemu wykorzystaniu danych osobowych użytkownika (w tym m.in. wdrożenie szyfrowania).

bottom of page