Regulamin

Poniższy Regulamin użytkowania jest umową prawną pomiędzy użytkownikiem indywidualnym a firmą Team Wiking Transport, dotyczącą zasad i akceptowalnych warunków korzystania z witryny internetowej i usług firmy Team Wiking Transport. Dostosuj treść tego dokumentu, aby odzwierciedlał Twoje warunki współpracy.

Witamy na stronie internetowej firmy Team Wiking Transport. Uzyskując dostęp do witryny internetowej firmy, użytkownik wyraża zgodę na warunki określone w niniejszym Regulaminie użytkowania i zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji.

Strona i jej oryginalna zawartość, funkcje i usługi są własnością firmy Team Wiking Transport i są chronione międzynarodowym prawem autorskim, prawem dotyczącym znaków towarowych, prawem własności intelektualnej i innymi prawami własności.

Jeśli nasza firma będzie podejrzewać, że z jakiegokolwiek powodu nie są przestrzegane warunki Regulaminu użytkowania, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia udzielania dostępu do niniejszej strony internetowej bez wcześniejszego powiadomienia i bez prawa użytkownika do dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń.