top of page

Regulamin

Poniższy Regulamin użytkowania jest umową prawną pomiędzy użytkownikiem indywidualnym a firmą Team Wiking Transport, dotyczącą zasad i akceptowalnych warunków korzystania z witryny internetowej i usług firmy Team Wiking Transport. Dostosuj treść tego dokumentu, aby odzwierciedlał Twoje warunki współpracy.

Witamy na stronie internetowej firmy Team Wiking Transport. Uzyskując dostęp do witryny internetowej firmy, użytkownik wyraża zgodę na warunki określone w niniejszym Regulaminie użytkowania i zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji.

1.

Ceny naszych usług są stałe, niemniej jednak zastrzegamy sobie ich zmianę nawet po dokonaniu rezerwacji transportu. Spowodowane jest to skokami cen paliw na trasie międzynarodowej.

2.

Z rozmów telefonicznych prowadzony jest zapis wszystkiego co było ustalone. 

3.

Wysyłając zwierzę naszym transportem koniecznie zapoznaj się z zasadami dotyczącymi takiego transportu

4.

Zastrzegamy sobie zmianę terminu dostawy/odbioru jeśli przyczyna jest od nas niezależna

Strona i jej oryginalna zawartość, funkcje i usługi są własnością firmy Team Wiking Transport i są chronione międzynarodowym prawem autorskim, prawem dotyczącym znaków towarowych, prawem własności intelektualnej i innymi prawami własności.

Jeśli nasza firma będzie podejrzewać, że z jakiegokolwiek powodu nie są przestrzegane warunki Regulaminu użytkowania, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia udzielania dostępu do niniejszej strony internetowej bez wcześniejszego powiadomienia i bez prawa użytkownika do dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń.

bottom of page